Güncelleme Sürümleri

Yeni Sürüm 4.2

SambaBox’a yeni özelliklerin eklendiği 4.2 sürümü yayınlandı!

Sürüm Tarihi: 19 Temmuz 2022

Profelis Samba Paketi

Sürüm: 4.15.8-22

SambaBox GUI Paketi

Sürüm: 4.2

Sürüm Detayları

SambaBox GUI 4.2

✔︎ GPO düzenleme özelliği eklendi.

✔︎ Google Chrome için GPO yönetimi eklendi.

✔︎ LAPS desteği ve yönetimi eklendi.

✔︎ Özel öznitelik (attribute) oluşturma özelliği eklendi.

✔︎ SMB istemci ince ayarları eklendi.

✔︎ Çakışan (CNF) nesnelerinin listelenmesi ve silinmesi özelliği eklendi.

✔︎ Çakışan (CNF) ve silinmiş ögelerin temizlenmesi özelliği eklendi.

✔︎ Hassas parola politikası ve PSO geliştirmeleri yapıldı.

✔︎ Kullanıcı parolaları için kara liste (blacklist) ve düzenli ifade (regex) geliştirmeleri yapıldı.

✔︎ Dinamik DHCP kira süresi dolan kayıtların temizlenmesi için geliştirme yapıldı.

✔︎ Arayüz kullanıcılarının OU bazlı yetkilendirme (RBAC) geliştirmeleri yapıldı.

✔︎ Siteler ve alt ağların (sites and subnets) yönetim arayüzü eklendi.

✔︎ Doğrulama güncelleştirmeleri yapıldı.

✔︎ DNS bölgelerinin ve kayıtlarının csv formatında dışarı aktarılması özelliği eklendi.

✔︎ Raporlar ekranında yeni raporlar eklendi.

✔︎ Raporlar ekranında raporların belirli zamanlarda önceden belirlenen e-posta adresine gönderilebilmesi için geliştirme yapıldı.

✔︎ Şekilsel düzenlemeler yapıldı.

✔︎ Dil dosyalarında güncelleştirmeler yapıldı.

✔︎ Betik düzenlemeleri yapıldı.

✔︎ Güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.

✔︎ Terminal yapılandırmasına klavye dili eklendi.

✔︎ Terminal yapılandırmasından sunucunun DHCP den IP alması kaldırıldı.

Profelis Samba Paketi 4.15.8-22

✔︎ Replikasyon performansı iyileştirmeleri yapıldı.

✔︎ İlk replikasyon isteğinden sonra güvenlik tanımlayıcıları ilk replikasyonları 240 dakikadan 2.4 dakiyaya düşürüldü.

✔︎ RODC yapılarının domaine dahil olma aşamasındaki sorunun giderilmesi için makina parolalarının değiştirilmesi sağlandı.

✔︎ RBCD – (Kaynak temelli yetki kısıtlaması) desteği eklendi.

✔︎ Sysvol üzerinde ACE yapılandırması düzenlendi.

✔︎ NSS tokenları düzenlendi.

✔︎ UPN yönetimi iyileştirildi.

✔︎ RPC istemci performansı iyileştirildi.

✔︎ Domain girişlerinin geriye yönelik desteği arttı.

✔︎ LMDB kayıtlarında iyileştirmeler yapıldı.

✔︎ DNS güncellemelerinde iyileştirmeler yapıldı.

✔︎ Azure bağlantısı için iyileştirmeler yapıldı.

✔︎ MDSSVC düzeltmeleri yapıldı.

✔︎ CVE-2022-32743 düzeltildi.

✔︎ NFS4 ACL guid düzeltildi.

✔︎ DSDB log iyileştirmeleri yapıldı.

✔︎ NT_STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND hatası düzeltildi.

 

!!! Yeniden başlatma gerekiyor !!!

Dikkat: 4.2 yamasını yüklemek için 4.1 yamasının yüklenmiş olması gerekmektedir.

4.1 yüklenmeden 4.2 yamasını yüklemek sambabox’ın çalışmasını durdurabilir.

SambaBox Ekibi – [email protected]

Geçmiş Sürümler