Etki Alanı Kaydı Ekle

Etki alanı içerisinde oluşturulan kayıtlar bütün SambaBox sunucularına replike olur ve hepsinden çözümlenebilir.

SambaBox içerisinde DNS kaydı eklemek için maksimumda 6 adet girdi yapılması gerekir. Bunlar sırası ile:

 • Kayıt Türü

 • Sistem Adı

 • Bölge

 • TTL (Time To Live)

 • IP Adresi

bilgileridir.

Oluşturulmak istenen kayıt türüne göre Etki Alanı Kaydı Ekle ekranı içerisinde bulunan giriş kutuları değişiklik gösterir.

A Kaydı (IPV4)

Bir ağ adını IPV4 adresine çözmek için kullanılır.

DNS A kaydı

Gerekli Alanlar

 • IP (IPV4) Adresi

 • Bölge

 • TTL

 • Sistem Adı

 • PTR Kaydı Oluştur

Not

Bir A kaydının PTR kaydının oluşabilmesi için öncelikle PTR kaydının oluşacağı ters DNS bölgesinin oluşturumuş olması gerekir.

İpucu

Birden fazla ağ adına çözümlenen IPV4 adresi girildiğinde, birilen tüm ağ adları aynı IPV4 adresine çözümlenir.

AAAA Kaydı (IPV6)

Bir ağ adını IPV6 adresine çözmek için kullanılır.

DNS AAAA kaydı

Gerekli Alanlar

 • IP (IPV6) Adresi

 • Bölge

 • TTL

 • Sistem Adı

PTR Kaydı

Bir DNS işaretçi kaydı (kısaca PTR), bir IP adresiyle ilişkili alan adını sağlar. DNS PTR kaydı, bir alan adıyla ilişkili IP adresini sağlayan ‘A’ kaydının tam tersidir. DNS PTR kayıtları, ters DNS aramalarında kullanılır.

DNS PTR kaydı

Gerekli Alanlar

 • IP (IPV6) Adresi

 • Bölge

 • TTL

 • Sistem Adı

CNAME Kaydı

DNS içerisinde takma ad kayıtları oluşturmak için kullanılır.

DNS CNAME kaydı

Gerekli Alanlar

 • Takma Ad

 • Bölge

 • TTL

 • Hedef Bilgisayar İçin FQDN (etki alanı ile beraber tam ağ adı)

İpucu

CNAME kayıtlarının birkaç yaygın kullanımı

 • E-posta veya FTP gibi belirli ağ hizmetleri için ayrı bir ana bilgisayar adı sağlamak ve bu ana bilgisayar adını kök etki alanına işaret etmek

 • Birçok barındırılan hizmet, hizmet sağlayıcının alanındaki (ör. Şirket.hostname.com) her müşteri için bir alt alan sağlar ve müşterinin alanını (www.company.com) işaret etmek için CNAME’i kullanır.

 • Aynı etki alanını birkaç ülkede kaydettirmek ve ülke sürümlerini ana “.com” etki alanına yönlendirmek

 • Aynı kuruluşa ait birkaç web sitesinden birincil bir web sitesine yönlendirme

NS Kaydı

NS, ‘ad sunucusu’ anlamına gelir ve ad sunucusu kaydı, o etki alanı için hangi DNS sunucusunun yetkili olduğunu gösterir (yani, hangi sunucu gerçek DNS kayıtlarını içerir)

DNS içerisinde takma ad kayıtları oluşturmak için kullanılır.

DNS NS kaydı

Gerekli Alanlar

 • Sistem Adı

 • Bölge

 • TTL

MX Kaydı

Bir DNS ‘posta alışverişi’ (MX) kaydı, e-postayı bir posta sunucusuna yönlendirir.

DNS içerisinde takma ad kayıtları oluşturmak için kullanılır.

DNS MX kaydı

Gerekli Alanlar

 • Bilgisayar Adı Veya Alt Etki Alanı

 • Bölge

 • Mx Önceliği

İpucu

Daha düşük tercih sayısı daha yüksek önceliktir. Aynı önceliğe sahip iki MX kaydı, iş yükünü paylaşır (genellikle büyük ISP posta sunucusu kurulumlarında kullanılır). Daha yüksek tercih numarasına sahip sunucuyla, yalnızca daha düşük tercih numarasına sahip sunucular kullanılamıyorsa iletişim kurulacaktır (bu genellikle yedek posta sunucuları için kullanılır).

SRV Kaydı

Tipik olarak sembolik bir adı ve alan adının bir parçası olarak kullanılan taşıma protokolünü tanımlar. SRV kayıtları servis kayıtları olarak düşünülebilir. Kayıt içeriğinde hizmetin önceliğini, ağırlığını, bağlantı noktasını ve hedefini tanımlar.

DNS SRV kaydı

Gerekli Alanlar

 • Bilgisayar Adı Veya Alt Etki Alanı

 • Bölge

 • TTL

 • Servis

 • Protokol

 • Öncelik

 • Ağırlık

 • Port

 • Bu Hizmeti Sunan Ana Bilgisayarın FQDN adresi (etki alanı ile beraber tam ağ adı)

İpucu

SRV kayıtları ile çalışan servislere SIP, LDAP, OUTLOOK®, Exchange Auto Discovery, CEPH, Kerberos, XMPP, CalDAV ve CardDAV gibi servisler verilebilir.

Not

Öncelik ve ağırlık değerleri, belirli sunucuların diğerlerine göre kullanımını teşvik etmek için kullanılabilir.

SRV kayıtları, listeledikleri çeşitli sunucuların ‘önceliğini’ ve ‘ağırlığını’ gösterir. Bir SRV kaydındaki ‘öncelik’ değeri, yöneticilerin verilen hizmeti destekleyen bir sunucuya diğerine göre öncelik vermesini sağlar. Daha düşük öncelik değerine sahip bir sunucu, diğer sunuculardan daha fazla trafik alacaktır. Ancak, ‘ağırlık’ değeri benzerdir: daha yüksek ağırlığa sahip bir sunucu, aynı önceliğe sahip diğer sunuculardan daha fazla trafik alır.

Aralarındaki temel fark, önceliğin ilk başta bakılmasıdır. Üç sunucu, Sunucu A, Sunucu B ve Sunucu C varsa ve bunların ilgili öncelikleri 10, 20 ve 30 ise, bu durumda ‘ağırlıkları’ önemli değildir. Hizmet her zaman önce Sunucuyu A sorgulayacaktır.

TXT Kaydı

Tipik olarak sembolik bir adı ve alan adının bir parçası olarak kullanılan taşıma protokolünü tanımlar. SRV kayıtları servis kayıtları olarak düşünülebilir. Kayıt içeriğinde hizmetin önceliğini, ağırlığını, bağlantı noktasını ve hedefini tanımlar.

DNS TXT kaydı

Gerekli Alanlar

 • Kayıt Adı

 • Bölge

 • TTL

 • Metin

İpucu

TXT kayıtlarına örnek olarak posta sunucuları için SPF, DKIM imzası gibi kayıtlar gösterilebilir.