İşler

İşler ekranında varlık veya varlık gruplarına gönderilmiş işler hakkında bilgileri listeleyerek sonucu görebilir veya listeden kaldırabilirsiniz.

İşler

[Görüntüle] düğmesini kullanarak işlemin sonucunun olumlu veya olumsuz olduğunu Başarılı alanından gözlemleyebilirsiniz.

İşler Detay

İpucu

İşlemin başarım durumunu Başarılı alanının yanında yer alan onay işareti ile kontrol edilebilir.

[Çıktıyı Görüntüle] düğmesini kullanarak kullanarak işlemin detay çıktısını görüntüleyebilirisiniz.

İşler Detay