Windows

  • https://repo.saltstack.com/#windows adresinde bulunan kullanacağınız istemci işlemcisine ait olan çalıştırılabilir exe dosyasını indirin.

  • MSDOS komut istemcisini sağ tuşu tıklayarak Administrator yetkisiyle çalıştırın.

  • MSDOS komut istemcisi penceresine tıklayın. cd komutu ile dosyayı indirdiğiniz dizine geçtikten sonra,

Salt-Minion-3000.3-Py2-AMD64-Setup.exe /S /master=yoursaltmaster/minion-name=yourminionname

komutu ile kurulumu başlatın.

Yoursaltmaster​ bölümüne SambaBox sunucunun IP adresi veya ağ adını yazın.

Yourminionname​ bölümüne istemcinizin adını yazın.

Kurulum bittiğinde

  • Kurulum yaptığınız yol da salt/conf dizinindeki minion dosyasını bir text editör ile açın ve #multiprocessing: True satırını multiprocessing: False olarak değiştirin.

  • MSDOS komut istemcisini sağ tulu tıklayarak Administrator yetkisiyle çalıştırın. MSDOS komut istemcisi penceresine tıklayın. cd komutu ile dosyayı indirdiğiniz dizine geçtikten sonra,

net stop salt-minion
net start salt-minion

komutlarını sırası ile işletin.