RADIUS

RADIUS, kimlik doğrulama / yetkilendirme işlemini yapan bir servistir. SambaBox RADIUS servisi iki farklı şekilde yapılandırılabilir.

Ana Sunucu (Master)

Gelen kimlik doğrulama / yetkilendirme isteklerini RADIUS server’a iletip gelen cevabı RADIUS kullanıcısına geri iletir.

Radius Master

Ayarlar

  • Radius Sunucusunu açık hale getirin.

  • [Master] butonunu açın ve [Uygula] butonuna basın.

  • Radius istemcileri için istemci tanımlarını yapın ve [Ekle] butonuna basın.

İpucu

SambaBox sunucularından herhangi biri ana sunucu olarak seçilebilir.

Vekil Sunucu (Proxy)

RADIUS Sunucular Proxy (Vekil) olarak da davranabilir. Gelen kimlik doğrulama / yetkilendirme isteklerini başka RADIUS server’a iletip gelen cevabı RADIUS kullanıcısına geri iletir.

Radius Proxy

Ayarlar

  • Radius Sunucusunu açık hale getirin.

  • [Vekil] butonunu açın.

  • Master Radius Sunucusu IP adresini ya da Host adını girin.

  • Master Radius Sunucusundaki Secret bilgilerini girin.

  • [Uygula] butonuna basın.

  • Radius istemcileri için istemci tanımlarını yapın ve [Ekle] butonuna basın.