DHCP Rezervasyonlarını Dışa Aktarma

DHCP statik rezervasyonlarını dışa aktarabilmek için AD sunucusunun web kökünü gösteren bir terminalde aşağıdaki komutları yürütün.

netsh dhcp server dump > dhcpdump.txt
net stop dhcpserver /y