Tombstone İşlemleri

tombstonelifetime

Kurumsal Dizinden silinen nesneler belirli bir süre fiziksel olarak silinmez. Kurumsal Dizinde bu nesnenin isDeleted özniteliği TRUE olarak ayarlanır ve Silinen nesneler bölümünde bulunurlar.

Belirlenen bir süre boyunca bu silinen nesne özniteliği Etki Alanı Sunucularında replike olarak bütün sunucularda silinir.

Not

tombstonelifetime: Silinen bir nesnenin dizin hizmetlerinden tamamen kaldırılmasından önceki gün sayısıdır. Bu süre bitiminde silinen nesne kalıcı olarak kaldırılır.

Not

Recycle Bin aktif edilmesi durumunda Kurumsal Dizinde silinen nesnelerin gerektiğinde geri yüklenebilmesi için önce Silinen Nesneler bölümüne aktarılması sağlanır.

Not

Kurumsal Dizinde Recycle Bin modülü aktif edilmiş ve msDS-DeletedObjectLifetime süresi ayarlanmamış ise objelerin fiziksel olarak silinme süresi msDS-DeletedObjectLifetime süresi tombstonelifetime süresinin iki katına eşit olur.

msDS-DeletedObjectLifetime süresi belirlenmiş ise fiziksel silinme süresi msDS-DeletedObjectLifetime + tombstoneLifetime kadar olacaktır.

Uyarı

Tombstonelifetime süresi Etki Alanı Denetleyicileri arasında oluşacak çoğaltma gecikmesinden fazla olmalıdır.

Tombstone Süresi Düzenleme

SambaBox da tombstonelifetime süresi ayarlamak için gün kısmına değer girin ve [Kaydet] butonuna basın.

tombstoneexpunge

Bazı durumlarda nesneler tombstonelifetime süresi geçmiş ancak fiziksel olarak silinememiş olabilirler ya da bekleme süresini gelmeden fiziksel olarak silmek gerekebilir.

Tombstone Silme
  • Mantıksal olarak silinen ancak belirli tombstonelifetime süresi olanlan nesnelerin fiziksel olarak silinmesi için Tombstone Sil ekranında gün değerini girin ve [Kayıtları Sil] butonuna basın.

  • Mantıksal olarak silinmiş bütün nesnelerin fiziksel olarak hemen silinmesi için Tombstone Sil ekranında Tümü kutucuğunu işaretleyin ve [Kayıtları Sil] butonuna basın.