Komutlar

Araçlar Komutlar

Araçlar menüsü ile DB, Sysvol ve MSDCS kayıtları ile ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Db Kontrol Et: Kurumsal Dizin veri tabanında bazı işlemler ve değişiklikler diğer Etki Alanı denetleyicilerine çoğaltılmaz. DBCHECK veri tabanındaki nesneleri tutarlılığını inceleyerek kontrol eder.

Db Yeniden Index Oluştur: Bazen veri tabanları silinen kayıtlar olmasına rağmen büyük yer tutar ve tutarlılığı bozulabilir. DBCHECKReIndex, Kurumsal Dizin veri tabanını denetimden geçirip yeniden indeksler.

Sysvol Kontrol et: SYSVOL paylaşımı kontrol etmek için kullanılır ve varsa ACL (Access Control List) ve GPO sorunlarını bulur.

Sysvol Reset: SYSVOL klasöründeki izinleri varsayılanlara döndürmek için kullanılır.

MSDCS Kayıtlarını Yenile: Etki Alanı denetleyicisinde bulunan Msdcs kayıtlarını yeniler.

Silinmiş Obje Temizliği: Mantıksal olarak silinmiş nesnelerin kalıcı temizliği yapılır.

Not

SYSVOL Etki Alanı denetleyicilerinde bulunan paylaşılmış bir klasördür. Bu klasör içinde GPO ayarları bulunur. Etki Alanı denetleyicileri arasındaki replikasyonda SYSVOL de çoğaltılır.